Hỏi đáp anh ngữ: cách dùng 'any'

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú ehef-hanoi.org.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Hỏi đáp anh ngữ: cách dùng 'any'

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word lớn mean the same as no. …
We use any và every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word lớn mean the same as no. …
We use any và every khổng lồ talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related to one another.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên ehef-hanoi.org ehef-hanoi.org hoặc của ehef-hanoi.org University Press tốt của những bên trao giấy phép.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bom Nhiệt Hạch Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Bomh Và Bom Nguyên Tử

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ehef-hanoi.org English ehef-hanoi.org University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message