Bài tập về bảng cân đối kế toán

*

Câu 1:Cho ban bố đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng Vương nlỗi sau: (đơn vị chức năng tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguyên ổn trang bị liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng8đôi mươi.000Phải trả tín đồ bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN chưa phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách mặt hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX
Ứng trước người bán270.000Ký quỹ ngắn thêm hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Bạn đang xem: Bài tập về bảng cân đối kế toán

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng bằng vận kế toán đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nđính thêm hạn2đôi mươi.000
Nguim Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4trăng tròn.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Xem thêm: Câu Hỏi Và Giả Thuyết Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Sinh Viên

Từ Phương thơm trình tổng tài sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gửi ngân hàng6trăng tròn.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay nđính hạn210.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán120.000
Nguyên ổn Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng cân đối kế toán thù thời điểm đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nthêm hạn2trăng tròn.000
Nguim Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Pmùi hương trình tổng tài sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*