BỘ CHỈNH LƯU LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Bộ chỉnh lưu là gì

*
*
*

chỉnh lưu
*


biến hóa loại điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Thiết bị dùng làm CL điện thoại tư vấn là bộ CL, trước đây cần sử dụng đèn điện tử nhị rất (kenotron), bây chừ sử dụng điôt chào bán dẫn. Xt. Điôt.


hdg. Làm chạy phần nhiều một mẫu năng lượng điện chuyển phiên chiều khi biến thành cái điên một chiều hoặc trái lại mà lại chưa phải phân chia mạch năng lượng điện. Bộ phận chỉnh lưu.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Ăn Gạo Lứt Muối Mè Thầy Tuệ Hải, Số Tay Dưỡng Sinh

*

*

*

chỉnh lưu

chỉnh giữ verb To rectifyrectificationchỉnh lưu tiếp xúc: contact rectificationđộ chỉnh giữ năng lượng điện áp: degree of voltage rectificationđộ chỉnh lưu lại dòng: degree of current rectificationthông số chỉnh lưu: rectification factornăng suất chỉnh lưu: efficiency of rectificationhiệu suất chỉnh lưu: rectification efficiencynút chỉnh giữ điện áp: degree of voltage rectificationnấc chỉnh lưu giữ dòng: degree of current rectificationsự chỉnh lưu: rectificationsự chỉnh lưu: rectification (vs)sự chỉnh giữ bởi cầu: bridge rectificationsự chỉnh lưu giữ có sóng đầy: full wave sầu rectificationsự chỉnh giữ lớp chặn: barrier-layer rectificationsự chỉnh lưu lại nửa sóng: half-wave rectificationsự chỉnh giữ tecmion: thermionic rectificationsự chỉnh lưu toàn sóng: full wave sầu rectificationsự chỉnh lưu giữ tuyến tính: linear rectificationLĩnh vực: điện lạnhrectifyingbộ bóc sóng chỉnh lưu: rectifying detectorđi-ốt chỉnh lưu: rectifying diodeđiện trở chỉnh lưu: rectifying resistancelớp chuyển tiếp chỉnh lưu: rectifying junctionmạch chỉnh lưu: rectifying circuitthành phần chỉnh lưu: rectifying elementchức năng chỉnh lưu: rectifying actiontrạm chỉnh lưu: rectifying substationAC không chỉnh lưuunrectified acBộ chỉnh lưu giữ được điều khiển và tinh chỉnh bằng SilicSilicon Controlled Rectifier (SCR)ampe kế chỉnh lưucommutator ammeteranôt cỗ chỉnh lưurectifier anodenhẵn chỉnh lưuglass-bulb rectifierbộ chỉnh lưuadapterbộ chỉnh lưuadaptorbộ chỉnh lưudetectorbộ chỉnh lưurectifierbộ chỉnh lưustatic convertercỗ chỉnh lưu 6 phasix-phase rectifiercỗ chỉnh lưu giữ EHTEHT rectifiercỗ chỉnh lưu lại cha phathree-phase rectifiercỗ chỉnh giữ buôn bán chu kỳhalf wave rectifiercỗ chỉnh giữ chào bán dẫnsemiconductor rectifiercỗ chỉnh lưu giữ cầu một phasingle phase currentbộ chỉnh lưu cathode nguộicold-cathode rectifierbộ chỉnh giữ catốt nguộicold-cathode rectifiercỗ chỉnh lưu lại cagiỏi nónghot cathode rectifiercỗ chỉnh giữ đựng khígas-filled rectifierbộ chỉnh lưu lại chuyểntransrectifierbộ chỉnh giữ gửi tiếpjunction diodecỗ chỉnh lưu lại chuyển tiếpjunction rectifierbộ chỉnh lưu lại cơ họcmechanical rectifierbộ chỉnh lưu cơ khítương tác rectifiercỗ chỉnh giữ cơ khímechanical rectifiercỗ chỉnh giữ công suấtpower rectifiercỗ chỉnh giữ đa cựcmulti-polar switchbộ chỉnh lưu lại nhiều phapolyphase rectifiercỗ chỉnh giữ đèn diện tửelectronic tube rectifier