Cột Điện Tiếng Anh Là Gì

I count the steps and the lampposts and all those things that visually impaired people have sầu a tendency khổng lồ have a lot of meetings with.

Bạn đang xem: Cột điện tiếng anh là gì


He threw his newspaper into lớn the bin fixed to lớn the lamp-post; I didn’t pichồng it up because that wasn’t the instruction.
Khi các người thấy một thằng thần tởm, đứng trung ương sự cùng với cột đèn, các người có Điện thoại tư vấn cho người thân nó không?
Vốn là 1 trong tín đồ ưa vận tốc, nhà vua sẽ tài xế xả thân một chiếc cột đèn cùng bị tiêu diệt ngày 3 tháng tư năm 1939.
Chúng tôi trốn sau các chiếc xe, chạy qua rất nhiều nơi về tối thân các cột đèn, cả một góc con đường tràn trề giờ cười cợt.
We hid behind cars, running through the darkness that lay between the streetlights, boundless laughter ubiquitous across the pavement.
Chỉ một tuần trước đó, các cột đèn giao thông vận tải thứ nhất lộ diện vào thành thị gấp rút với hơn một triệu dân này.
Just a week earlier, the first electric traffic lights had made an appearance in this bustling city of over one million inhabitants.
Một fan bắt buộc đi không khí thanh mảnh giữa một tường ngăn với cột đèn tại một tuyến phố quan trọng đặc biệt để cho chiều không gian kia.

Xem thêm: Sữa Bò Non Colostrum Milk Powder 300G, Sữa Bò Non Healthy Care Colostrum Powder 300G


One has khổng lồ walk through the narrow space between the wall & a specific street light pole in order khổng lồ have access to lớn that dimension.
Tôi không khulặng đa số bạn xả thân rào chắn và treo cổ các ngân số 1 bốn lên cột đèn, tuy nhiên có vẻ tương đối thú vị.
I"m not suggesting the crowds are about khổng lồ storm the barricades & string up every investment banker from the nearest lamppost, though that might be quite tempting.
The tornadoes that ravaged San Angelo on May 28, 1995, uprooted trees, snapped power poles, & threw live power lines across roads.
Ngày 17 tháng 7 năm 1991, Manser leo lên chân cột đèn đồ vật 30 bên ngoài của G7 trung trung ương media sống Luân Đôn không yêu cầu hỗ trợ bình yên cho đỉnh.
On 17 July 1991, Manser climbed unaided to the top of 30-foot high lamp post outside of the G7 media centre in London.
Thế nên, nếu bạn bắt gặp tín hiệu đèn đỏ vị trí đèn rubi và xanh lá cây trên một cột đèn trên tuyến đường, chúng ta biết bởi toàn cảnh này nó biểu trưng cho" tạm dừng ".
So if you see a red light above a yellow & a green light on a pole above the road, you know by this context that the light represents stop.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M