DAME LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự ehef-hanoi.org.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Dame là gì

the funny character of an older woman, usually played by a man, in a pantomime (= a musical play for children)
a title used in front of a woman"s name that is given in Britain as a special honour, usually for valuable work done over a long period, or a woman having this honour:
(= w Wielkiej Brytanii tytuł kobiety, której nadano jeden z tytułów szlacheckich lub udekorowano Medalem Imperium Brytyjskiego), niewiasta…
*

to read or consider something quickly in order lớn underst& the main points, without studying it in detail

Về Việc này
*

*

Xem thêm: Đổi Tiền Việt Sang Tiền Singapore, Quy Đổi: 1 Đô Singapore

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ehef-hanoi.org English ehef-hanoi.org University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message