Tỷ giá đô la mỹ (usd) hôm nay

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) cùng Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ lúc này là 1 USD = 22.744 VND. Tỷ giá vừa đủ USD được xem từ tài liệu của 40 bank (*) có hỗ trợ thanh toán Đô la Mỹ.


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovimãng cầu, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng Quốc Dân, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonngân hàng, SCB, SeABank, SHB, Techcomngân hàng, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcomngân hàng, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá bán Đô la Mỹ (USD) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại những bank.Tại bảng so sánh tỷ giá chỉ dưới, quý giá màu xanh vẫn tương ứng với giá cao nhất; color đỏ tương xứng với cái giá thấp nhất vào cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua gửi khoảnBán tiền mặtBán gửi khoản
ABBank22.68022.70022.90022.900
ACB22.67022.69022.85022.850
Agribank22.67022.68022.860
Bảo Việt22.64022.64022.860
BIDV22.66522.66522.865
CBBankweb giáxem tại ehef-hanoi.orgcoi trên ehef-hanoi.org
Đông Áwebgiá.comxem trên ehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgweb giá
Eximbankehef-hanoi.orgwebsite giáweb giá
GPBankwebsite giáehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.com
HDBankcoi trên ehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgehef-hanoi.org
Hong Leongcoi tại ehef-hanoi.orgwebgiá bán.comcoi trên ehef-hanoi.org
HSBCxem tại ehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgwebsite giáxem trên ehef-hanoi.org
Indovinaxem trên ehef-hanoi.orgcoi trên ehef-hanoi.orgcoi tại ehef-hanoi.org
Kiên Longwebgiá.comwebsite giáxem tại ehef-hanoi.org
Liên Việtehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgehef-hanoi.org
MSBehef-hanoi.orgcoi trên ehef-hanoi.org
MBwebgiá bán.comehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgxem trên ehef-hanoi.org
Nam Áwebgiá bán.comehef-hanoi.orgehef-hanoi.org
NCBehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.comehef-hanoi.orgwebgiá bán.com
OCBweb giáweb giáwebgiá bán.comcoi tại ehef-hanoi.org
OceanBankehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgehef-hanoi.org
PGBankehef-hanoi.orgwebgiá.comehef-hanoi.org
PublicBankwebsite giáehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgwebgiá bán.com
PVcomBankehef-hanoi.orgweb giáwebsite giáehef-hanoi.org
Sacombankehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgwebgiá.comwebsite giá
Saigonbankwebgiá chỉ.comehef-hanoi.orgehef-hanoi.org
SCBehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.comwebsite giá
SeABankehef-hanoi.orgweb giáweb giáxem tại ehef-hanoi.org
SHBxem tại ehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.comcoi trên ehef-hanoi.org
Techcombankehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgxem tại ehef-hanoi.org
TPBxem tại ehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgweb giá
UOBehef-hanoi.orgwebsite giáwebgiá bán.com
VIBehef-hanoi.orgwebsite giáwebgiá bán.com
VietABankcoi tại ehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.com
VietBankehef-hanoi.orgxem tại ehef-hanoi.orgxem trên ehef-hanoi.org
VietCapitalBankwebsite giácoi trên ehef-hanoi.orgcoi tại ehef-hanoi.org
Vietcombankwebsite giáwebgiá.comehef-hanoi.org
VietinBankehef-hanoi.orgwebgiá chỉ.comweb giá
VPBankweb giáwebgiá chỉ.comxem trên ehef-hanoi.org
VRBehef-hanoi.orgehef-hanoi.orgehef-hanoi.org

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá chỉ USD trên 40 bank sinh hoạt trên, ehef-hanoi.org xin tóm tắt tỷ giá bán theo 2 team chủ yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân mặt hàng UOB đã tải tiền mặt Đô la Mỹ cùng với giá rẻ tốt nhất là: 1 USD = 22.580 VND

+ Ngân sản phẩm PVcomBank đang mua giao dịch chuyển tiền Đô la Mỹ cùng với giá thấp độc nhất vô nhị là: 1 USD = 22.630 VND

+ Ngân hàng SCB đã mua tiền phương diện Đô la Mỹ với cái giá cao nhất là: 1 USD = 22.700 VND

+ Ngân hàng Sacombank sẽ cài đặt chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Mỹ với mức giá tối đa là: 1 USD = 22.707 VND

Ngân mặt hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân mặt hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá tốt nhất là: 1 USD = 22.835 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán giao dịch chuyển tiền Đô la Mỹ cùng với giá thấp tốt nhất là: 1 USD = 22.842 VND

+ Ngân hàng OCB hiện tại đang bán chi phí mặt Đô la Mỹ với giá tối đa là: 1 USD = 23.132 VND

+ Ngân mặt hàng ABBank đang bán chuyển tiền Đô la Mỹ với cái giá tối đa là: 1 USD = 22.900 VND