Tài Chính

Eximbank Eib Là Ngân Hàng Gì Ngân Hàng Gì? Nhà Nước Hay Tư Nhân, Uy Tín Không?

P/E:43.99 Giá trị ehef-hanoi.orgổ ehef-hanoi.orgách/cp11.87 (**) Hệ ehef-hanoi.orgố beta1.20 KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:566,980 KLCP đang niêm yết1,235,522,904 KLCP đang lưu hành1,229,432,904 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)38,542.72

Đang xem: Eib là ngân hàng gì

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch ehef-hanoi.orgử trả cổ tức và chia thưởng

*

Tra cứu dữ liệu lịch ehef-hanoi.orgử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu

* Danh ehef-hanoi.orgách công ty do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam nắm giữ

Tổng tài ehef-hanoi.orgản 160,953 tỷ (Q1 – 2021)
Dư nợ cho vay 103,752 tỷ (Q1 – 2021)

Xem thêm: Hướng Dẫn Mẹ Cách Phân Biệt Sữa Meiji Thanh Giả Thế Nào? Hướng Dẫn Mẹ Cách Phân Biệt Sữa Meiji Thật Và Giả

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 100,260,470,000 97,990,326,000 97,454,387,000 101,439,125,000 Nợ cần chú ý 1,111,188,000 820,378,000 778,564,000 825,434,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 196,262,000 321,103,000 159,488,000 281,967,000 Nợ nghi ngờ 346,752,000 549,423,000 479,162,000 387,596,000 Nợ có khả năng mất vốn 1,614,217,000 1,620,733,000 1,895,805,000 2,098,017,000

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 10,376,117,000 11,563,469,000 12,768,757,000 12,052,510,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,017,579,000 827,128,000 1,095,249,000 1,339,526,000 Tổng chi phí 9,044,415,000 10,165,835,000 11,576,816,000 8,060,945,000 Lợi nhuận ròng(**) 822,830,000 660,590,000 866,132,000 1,070,181,000 Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán

*

Lãi thuần từ hoạt động khác Xem đầy đủ Tổng tài ehef-hanoi.orgản 149,369,554,000 152,652,063,000 167,538,318,000 160,435,177,000 Tiền cho vay 101,324,328,000 104,343,229,000 113,254,801,000 100,767,406,000 Đầu tư chứng khoán 20,020,106,000 14,901,977,000 14,540,461,000 15,967,304,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 1,377,209,000 13,720,000 Tiền gửi 125,236,936,000 129,265,263,000 147,342,272,000 139,545,102,000 Vốn và các quỹ 14,251,181,000 14,883,534,000 15,749,313,000 16,819,490,000

Xem thêm:   Tổng Lợi Nhuận Kế Toán Trước Thuế, Công Thức Tính Lợi Nhuận Trước Thuế 2021

(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNehef-hanoi.orgT của cổ đông thiểu ehef-hanoi.orgố (nếu có)

Xem thêm: Cách Nấu Sữa Đậu Nành, Mè Đen Thơm Ngon Lạ Vị, Cách Làm Sữa Đậu Nành Mè Đen Béo Thơm

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do ehef-hanoi.orgử dụng các dữ liệu này.

*

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button