ESTABLISHED LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Ngoại hễ từ3 Chuim ngành3.1 Toán thù & tin3.2 Cơ – Điện tử3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinch tế4 Những trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /ɪˈstæblɪʃ/

Phổ biến

Ngoại cồn từ

Lập, thi công, thiết lập cấu hình, loài kiến lậplớn establish a governmentlập thiết yếu phủto lớn establish diplomatic relationstạo dựng quan hệ tình dục nước ngoài giao Đặt (ai vào một địa vị…) Chứng minch, xác minch (event…) Đem vào, gửi vào (kiến thức, tín ngưỡng…) Chính thức hoá (nhà thờ) Củng cầm, có tác dụng vững vàng chắckhổng lồ establish one”s reputationcủng thay tkhô nóng danhlớn establish one”s healthlấy lại sức khoẻlớn establish oneselfsinch cơ lập nghiệp; khăng khăng cuộc sốngto lớn establish oneself as a grocersinch cơ lập nghiệp bởi nghề bán tạp phẩm

Hình thái từ

Chulặng ngành

Tân oán & tin

thiết lập

Cơ – Điện tử

Thiết lập, xây dựng

Thành lập

gửi ra

Kỹ thuật chung

xây dựng

Thương mại

gây dựng (xí nghiệp) xây dựngestablish a companyra đời một doanh nghiệpestablish a company (lớn…)xây dựng một doanh nghiệp cấu hình thiết lập xác lập thành lậpestablish the good reputationxây dừng uy tínre-establishtái thành lập

Những từ bỏ hình họa hưởng

Từ cũng nghĩa

verbauthorize , base , build , constitute , create , decree , domiciliate , enact , endow , ensconce , entrench , erect , fix , form , found , ground , implant , inaugurate , inculcate , install , institute , lvà , lay foundation , live , lodge , moor , originate , place , plant , practice , provide , put , ring in , rivet , root , secure , mix down , settle , stabilize , start , start ball rolling , station , stichồng , ascertain , certify , circumstantiate , confirm , corroborate , determine , discover , find out , formulate , learn , legislate , make , make out , predicate , prescribe , prove sầu , ratify , rest , show , stay , substantiate , validate , verify , organize , set up , seat , underpin , promulgate , authenticate , bear out , demonstrate , endorse , evidence , accomplish , appoint , approve , clarify , colonize , document , generate , identify , initiate , instate , ordain , thiết đặt , situate


Từ trái nghĩa

verbdestroy , disestablish , invalidate , ruin , unsettle , confuse , disprove Cơ – năng lượng điện tử, Thương mại, Kỹ thuật bình thường, Phổ biến chuyển, Toán và tin, Từ điển oxford, Từ điển cũng nghĩa tiếng anh, thành lập và hoạt động,

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Established Là Gì – Nghĩa Của Từ Established

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://ehef-hanoi.org Established Là Gì – Nghĩa Của Từ Established