Floppy Disk Là Gì

a small soft piece of plastic that is protected by a hard cover and is used khổng lồ store computer information

Bạn đang xem: Floppy disk là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự ehef-hanoi.org.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


a square piece of plastic with a disk inside, which can be used for storing a small amount of computer information. Floppy disks have sầu been mainly replaced by CDs và flash drives.
*

to read or consider something quickly in order to underst& the main points, without studying it in detail

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Nước Hoa Nam Thơm Lâu Nhất, Bán Chạy Nhất, Mua Nước Hoa

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ehef-hanoi.org English ehef-hanoi.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語