Flying colors là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm và Christopher Cruise phú trách rưới.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhì thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day và night to pass exams either to lớn be promoted lớn a higher màn chơi or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến hết niên học tập. Học sinh, sinh viên học chăm chỉ, chúng ta học tập ngày đêm để thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc xuất sắc nghiệp ngôi trường học tập của họ. Họ biết là chúng ta cần phải có cnạp năng lượng bạn dạng để sửa biên soạn mang lại đặt chân đến trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của tớ, anh Bill, sẽ xuống ý thức lắm. Thực là phi lý. Thường lúc anh ta không hẳn là fan như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Do you know what happened to him?Anh là bạn luôn luôn nhiệt huyết, khoái lạc, đầy tích điện. Anh bao gồm biết có bài toán gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài toán, không hẳn thi hay nhưng mà là thi cá nguyệt, một phần điểm lớn khi tính điểm trung bình cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi không thể tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi đặc trưng. Anh ta luôn luôn luôn giỏi trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the kiểm tra because he didn’t read the questions carefully và his answers were not khổng lồ the point.

Bill thông minh. Anh có tác dụng hỏng bài xích thi vì ko hiểu kỹ câu hỏi bắt buộc những câu trả lời của anh ấy không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là đáng tiếc. Anh có thời cơ làm sao khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn thời gian khác trong tương lai.

MAI LAN: So what can you vì to lớn cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào để giúp đỡ anh ta lên tinch thần? Cái gì đã qua là đã qua. Buồn cũng không ích gì. Anh gật đầu đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time lớn get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hlặng lớn stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Bidv Có Làm Việc Thứ 7 Không? Giờ Làm Việc Của Bidv Toàn Quốc Mới Nhất Năm 2021

Tôi đồng ý là không hữu dụng gì. Nhưng Bill bắt buộc một thời gian nhằm cầm win được sự thất vọng của anh. Anh thất vọng với chủ yếu anh. Tôi đã bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What vị you mean?Anh gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là buồn lòng vị một vấn đề đã xẩy ra mà lại ko biến đổi được nữa. Việc sẽ rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it bachồng, right?khi sữa đổ xuống rồi, ko đem lại được, đề nghị không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vì chưng is to study seriously & be prepared for the next.Thế kia. Anh ta quan trọng đổi thay câu hỏi này. Việc anh làm được là học hành nghiêm trang với sẵn sàng chuẩn bị đến kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened khổng lồ me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk và tried to lớn make a dress.Mike. cthị trấn này làm cho tôi suy nghĩ mang lại một cthị trấn xẩy ra cho chủ yếu tôi các năm ngoái phía trên. Một hôm tôi mua một khúc lụa cực kỳ đắt với rứa may một cái áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?Tôi đoán được câu chuyện còn lại rồi. Cô cắt không nên với hỏng hết miếng lụa, phải không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk and start saving to lớn try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi ảm đạm lắm. Má tôi bảo tôi đừng bao gồm cry over spilled milk. Cthị xã vẫn rồi, bắt đầu nhằm dành riêng tiền với có tác dụng lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get bachồng on trachồng.Cũng nlỗi cô, Bill đã ra khỏi cơn xuống lòng tin cùng quay trở lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi chấp nhận. Bill là ngườn năng nổ đạt mục tiêu. Anh sẽ không còn đầu hàng, ko làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a chạy thử. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill đã cảnh giác. Anh vẫn thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đã thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ tiện lợi, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared khổng lồ pass the next test with flying colors.Tôi đoán thù có thể anh ta sẽ những điều đó. Hy vọng hiện giờ anh sẽ quên chuyện vẫn rồi cùng chuẩn bị thi đậu kỳ tới dễ ợt, xuất dung nhan.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conkiểm tra, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, nếu như cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng đáng một cách xuất sắc.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng gồm nói giỡn!

Hôm ni bọn họ vừa học hai thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK nghĩa là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hẹn gặp gỡ lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.