Kcl Là Gì

*

*
*

Giới thiệu Tin tức sự kiện Hoạt động Dịch vụ Dành cho bệnh nhân Thư viện

Khuyến cáo dành cho bác sĩ: Tuân thủ các nguyên tắc kê đơn

- Ưu tiên dùng dạng uống cho bệnh nhân hạ kali máu mức độ nhẹ đến trung bình.

Bạn đang xem: Kcl là gì

- Ưu tiên kê đơn dạng túi đã được pha loãng trước.

- Luôn ghi rõ trên đơn thuốc:

+ Liều dùng:số g KCl cần truyền cho người lớn và số mmol/kg mỗi ngày đối với trẻ em:1 g KCl = 13,4 mmol kali.

+ Tổng thể tích dung môi(NaCl 0,9% hoặc glucose 5%).

+ Truyền tĩnh mạch.

+ Tốc độ truyền:truyền tĩnh mạch chậm không vượt quá 1 g KCl/giờ.

+ Đặc biệt chú ý áp dụng khuyến cáo phù hợp cho các bệnh nhân cần hạn chế dịch, bệnh nhi bệnh nhân trong hồi sức tích cực.

+ Kiểm tra tổng lượng KCl và tương tác với các thuốc làm tăng kali máu.

Khuyến cáo dành cho điều dưỡng: Thuốc cần được pha loãng, truyền chậm

- Đọc kỹ thông tin trên nhãn thuốc.

Xem thêm: Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Agribank Hiện Nay, Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Agribank Năm 2021

- Không nên bị gián đoạn khi pha chế thuốc và nên kiểm tra lại chế phẩm nếu có thể.

- Luôn pha loãng dung dịch ưu trương (nồng độ tối đa 4 g/L KCl hay 53,6 mmol/L kalivới người lớn) hoặc sử dụng một túi pha loãng trước.

- Ghi trên nhãn liều lượng và tổng thể tích.

- Truyền tĩnh mạch chậm có kiểm soát tốc độ (không vượt quá 1 g KCl/giờ hay 13,4 mmol kali/giờ với người lớn).

- Giám sát các thông số lâm sàng và cận lâm sàng khi truyền.

- Không tiêm tĩnh mạch trực tiếp và không bao giờ sử dụng thuốc theo đường tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.

Khuyến cáo dành cho dược sĩ: Lưu trữ thuốc phù hợp

- Ưu tiên việc cung cấp dung dịch được pha loãngtrước.

- Hạn chế tối đa việc lưu trữ các dung dịch KCl ưu trương tại khoa lâm sàng và thiết kế kế hoạch cung ứng phù hợp khi khẩn cấp.

- Gắn nhãn cảnh báo ởnơi lưu trữ và đặt ở khu vực riêng với các dung dịch điện giải khác.