Hỏi Đáp

” Năng Suất Tiếng Anh Là Gì ? Các Nhân Tố Quyết Định Năng Suất

In the largest European economies, productivity used to grow five percent per annum in the “50s, “60s, early “70s.

Đang xem: Năng suất tiếng anh là gì

Năng suất lao động tăng gấp 7, từ năm 1995 đến 2000, trong khi các ngành kinh tế khác chỉ tăng 2.5 lần.
Agricultural labor productivity increased seven times, 1950 to 2000, whereas the rest of the economy increased about 2.5 times.
Đã có sự nởi rộng về khoảng cách giữa năng suất lao động và thu nhập trung bình kể từ những năm 1970.
Trong 25 năm trước, khi năng suất thiết bị tăng, thì năng suất lao động không tăng, mà thậm chí còn hơi giảm.
In the last 25 years, as capital productivity has increased, labor productivity has been flat, in fact even a little bit down.
Những người bị kiệt sức có khuynh hướng lãnh đạm với công việc, mất động lực làm việc và giảm năng suất lao động.
Those suffering from burnout tend to withdraw emotionally from their work, lose motivation, and become less productive.
“Loại bỏ bất bình đẳng giới trong cơ hội tham gia hoạt động kinh tế có thể tăng năng suất lao động lên 7% đến 18%.
“Eliminating inequality of opportunity in economic participation could increase worker productivity in the region by 7 to 18 percent.

Xem thêm: Về Chúng Tôi – Vpbank Và Fe Credit Có Khác Nhau Không

Chúng tôi đã được học những kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động cũng như tiếp cận được với những thị trường mới.
Nhưng Việt Nam cần tăng năng suất lao động, và chuyển dịch của người lao động tới các ngành nghề có năng suất cao hơn.
“But Vietnam needs stronger growth in labor productivity and further significant shifts of the workforce to more productive sectors.
Ngoài ra, dự kiến tăng trưởng đầu tư nước ngoài cũng sẽ kéo theo tăng trưởng ngành dịch vụ và tăng năng suất lao động.
In addition, the anticipated increase in FDI is expected to lead to a further expansion of services sectors and boost productivity growth.
Có sự cải thiện rõ rệt từ 30 tới 130 đôla cho năng suất lao động bình quân đầu người, tất cả nhờ vào công nghệ thông tin.
We”ve gone from 30 dollars to 130 dollars in constant dollars in the value of an average hour of human labor, fueled by this information technology.
Tăng năng suất lao động đã giảm trong hơn một thập kỷ qua, điều đó phản ánh sự yếu kém trong khu vực doanh nghiệp trong nước.

Xem thêm:   Thế Giới Quan Duy Vật Là Gì, Tìm Hiểu Về Thế Giới Quan Duy Vật Và Duy Tâm

Xem thêm: Top 10 Ngân Hàng Lớn Nhất Việt Nam 2021, Top 7 Ngân Hàng Lớn Nhất Việt Nam 2021

Labor productivity growth has been declining for over a decade, reflecting weaknesses in the domestic enterprise sector.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button