Hỏi Đáp

Bài 42: Nồng Độ Dung Dịch Là Gì, Nồng Độ Dung Dịch

I. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DUNG DỊCH

Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Đang xem: Nồng độ dung dịch là gì

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là:

*

Trong đó:

mctlà khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam.mdd là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam.Khối lượng dung dịch = khối lượng dung môi + khối lượng chất tan.

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Ta có mdd= khối lượng dung môi + khối lượng chất tan

Chất tan ở đây là NaCl và dung môi là nước

=> mdd= 15 + 45 = 60 gam

Áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm:

=> C%NaCl=(dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%) =(dfrac{15}{60}.100\%) = 25%

Ví dụ 2: Một dung dịch H2SO4có nồng độ 14%. Tính khối lượng H2SO4có trong 150 gam dung dịch trên.

Áp dụng CT => mct= (dfrac{m_{dd}.C\%}{100\%})

mH2SO4=(dfrac{14.150\%}{100\%}) = 21 gam

Ví dụ 3:Hòa tan 50 gam đường vào nước, dung dịch thu được có nồng độ 25%. Tính

a) Khối lượng dung dịch đường thu được.

Xem thêm: Làm Trắng Da Bằng Phấn Rôm Có Bắt Nắng Không ? Phấn Rôm Có Tác Dụng Gì

b) Khối lượng nước cần cho sự pha chế.

Khối lượng dung dịch =(dfrac{100.50}{25})= 200 gam

Khối lượng nước cần để pha chế = 200 – 50 = 150 gam

92372
92373

II. NỒNG ĐỘ MOL CỦA DUNG DỊCH

Nồng độ mol (kí hiệu là CM)của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

*

Trong đó:

nlà số mol chất tan.V là thể tích dung dịch, biểu thị bằng lít.

Ví dụ 1:Hòa tan 16 gam CuSO4trong 200ml dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch tạo thành.

Xem thêm: “Thòm Thèm” Với Quảng Cáo Sô Cô La Kitkat, 15 Quảng Cáo Hài Hước Thông Minh Của Kẹo Kitkat

nCuSO4=(dfrac{16}{160})= 0,1 mol và 200ml = 0,2 lít

Áp dụng CT ta có CM=(dfrac{n}{V})=(dfrac{0,1}{0,2})= 0,5 (mol/l) hoặc 0,5(M)

Ví dụ 2:Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5 M với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi trộn.

Xem thêm:   Lược Sử Thuật Giả Kim Thuật Là Gì ? Chất Hoá Học Biến Đổi Tinh Thần

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button