ON THE TIP OF MY TONGUE NGHĨA LÀ GÌ

If something that you want lớn say is on the tip of your tongue, you think you know it and that you will be able lớn rethành viên it very soon:

Bạn đang xem: On the tip of my tongue nghĩa là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú ehef-hanoi.org.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Giờ Làm Việc Sacombank Có Làm Thứ 7 Không, Thứ 7 Nh Sacombank Có Làm Việc Không

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ehef-hanoi.org English ehef-hanoi.org University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語