Phí Rút Tiền Agribank

Nắm được lên tiếng về những loại tầm giá hình thức dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Agribank như: tổn phí phát thành thẻ, giá thành hay niên, giá tiền rút tiền, tổn phí chuyển khoản…là điều cần thiết nhằm sử dụng thẻ kết quả hơn.

Bạn đang xem: Phí rút tiền agribank

Khi msống thẻ hay sử dụng thẻ ATM bank Agringân hàng, vấn đề người sử dụng quan tâm duy nhất chính là phí tổn các dịch vụ thẻ ATM Agribank hiện nay là bao nhiêu? Hãy thuộc Alonothe khám phá chi tiết các một số loại chi phí cũng như nút tổn phí cụ thể trải qua văn bản tiếp sau đây.

Các nhiều loại thẻ ATM ngân hàng Agribank

Lúc này, bank Agringân hàng sẽ hỗ trợ những hình thức dịch vụ thẻ gồm:

Thẻ ghi nợ nội địa Success.Thẻ ghi nợ nước ngoài Agribank Visa/MasterCard.Thẻ tín dụng nước ngoài Agringân hàng Visa/MasterCard.Thẻ links sinch viên.Thẻ lập nghiệp.Thẻ liên kết uy tín.
*
Các loại thẻ ATM ngân hàng Agribank

Phí dịch vụ thẻ ATM bank Agribank

Biểu tầm giá các dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Agringân hàng sẽ áp dụng hiện nay nhỏng sau:

STTDỊCH VỤMỨC PHÍ
IPhí phát hành
1 Thẻ nội địa
aThẻ ghi nợ nội địa
 –Hạng thẻ chuẩn chỉnh (Success)50.000 VND/thẻ
 –Hạng thẻ Vàng (Plus Success)100.000 VND/thẻ
 bThẻ Liên kết sinc viên30.000 VND/thẻ
 cThẻ Lập nghiệpMiễn phí
 dThẻ liên kết uy tín (Co – brvà Card)Hạng chuẩn: 50.000 VND/thẻ

Hạng vàng: 100.000 VND/thẻ

2Thẻ quốc tế
 aHạng Chuẩn100.000 VND/thẻ đối với thẻ ghi nợ

100.000 VND/thẻ so với thẻ tín dụng

 bHạng Vàng150.000 VND/thẻ đối với thẻ ghi nợ

200.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng

 cHạng Bạch Kim300.000 VND/thẻ đối với thẻ tín dụng
 3Thẻ trả trước10.000 VND/thẻ
4Thẻ phi trang bị lí10.000 VND
 IIPhí thường niên
1Thẻ nội địa
1.1Thẻ ghi nợ nội địa
Hạng thẻ chuẩn (Success)12 nghìn VND/thẻ/năm
Hạng thẻ Vàng (Plus Success)50.000 VND/thẻ/năm
 1.2Thẻ link sinch viên/thẻ lập nghiệp 10.000 VND/thẻ/năm
 1.3Thẻ links uy tín (Co – Brand Card)Hạng chuẩn: 15.000 VND/thẻ/năm

Hạng vàng: 50.000 VND/thẻ/năm

2Thẻ quốc tế
 a

Thẻ chính
Hạng ChuẩnThẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng VàngThẻ ghi nợ quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng quốc tế: 300.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim500.000 đồng/thẻ/năm đối với thẻ tín dụng
 b

Thẻ phụ
Hạng ChuẩnThẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng VàngThẻ ghi nợ quốc tế: 75.000 đồng/thẻ/năm.Thẻ tín dụng quốc tế: 150.000 đồng/thẻ/năm.
Hạng Bạch Kim250.000 đồng/thẻ/năm đối với thẻ tín dụng thanh toán.
 IIIPhí rút tiền
 aRút chi phí trên cây ATM bank AgribankThẻ ghi nợ nội địa với quốc tế: 1.000 VND/giao dịchThẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 2% số chi phí giao dịch thanh toán. Tối thiểu 20.000 VND/giao dịch
 bRút ít tiền tại cây ATM bên cạnh hệ thống Agribank– Thẻ ghi nợ nội địa:

Trong bờ cõi Việt Nam: 3.000 VND/giao dịchNgoài lãnh thổ Việt Nam: 40.000 VND/giao dịch

– Thẻ ghi nợ quốc tế:

Trong khu vực Việt Nam: 10.000 VND/giao dịchNgoài giáo khu Việt Nam: 4% số tiền giao dịch; về tối tđọc 50.000 VND/giao dịch

– Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 4% số chi phí giao dịch; tối tphát âm 50.000 VND/giao dịch

 IVPhí chuyển khoản
 aChuyển khoản cùng hệ thống ngân hàngtrên cây ATM của ngân hàng AgribankThẻ ghi nợ nội địa: 0,03% số chi phí giao dịch; Tối tgọi 3.000 VND/giao dịch; Tối đa 15.000 VND/giao dịchThẻ ghi nợ quốc tế: 0,03% số tiền giao dịch; Tối tgọi 3.000 VND/giao dịch
 bChuyển khoản liên ngân hàngtrên cây ATM của ngân hàng Agribank 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu: 8.000 VND/giao dịch; Tối đa: 15.000 VND/giao dịch thanh toán.
 cChuyển khoản thuộc hệ thống Agringân hàng tại cây ATM của bank khácThẻ ghi nợ nội địa: 0,05% số chi phí giao dịch; Tối tđọc 4.500 VND/giao dịch; Tối nhiều 15.000 VND/giao dịch thanh toán.
 dChuyển khoản liên ngân hàngtrên cây ATM của bank khácThẻ ghi nợ nội địa: 0,06% số chi phí giao dịch; Tối tphát âm 10.000 VND/giao dịch; Tối nhiều 15.000 VND/giao dịch.
 VPhí đánh giá tài khoản
 aKiểm tra số dư tài khoản trên cây ATM của AgribankMiễn tổn phí còn nếu không in hóa đơn.550 đồng/lần nếu tất cả in hóa đối chọi.
 bKiểm tra số dư thông tin tài khoản trên cây ATM của ngân hàng khác– Thẻ ghi nợ nội địa:

Trong phạm vi hoạt động Việt Nam: 500 VND/giao dịch thanh toán.Ngoài phạm vi hoạt động Việt Nam: 8.000 VND/giao dịch.

– Thẻ ghi nợ quốc tế với thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 8.000 VND/giao dịch thanh toán.

 VIPhí in sao kê800 VND/giao dịch.

Xem thêm: " Máy Massage Vai Gáy, Lưng, Máy Massage Vai Gáy Giá Tốt Tháng 7, 2021

VII Các loại chi phí khác
1Phí xác thực theo đề nghị

của công ty thẻ

Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 80.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 80.000 VND/lần.
2Phí tra soát, khiếu nại

(Trường vừa lòng chủ thẻ

khiếu năn nỉ sai)

Thẻ nội địa: trăng tròn.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 50.000 VND/lần.Thẻ tín dụng quốc tế: 50.000 VND/lần.
3Phí tận hưởng cấp cho lại mã

PIN

(Trường vừa lòng vì lỗi của

chủ thẻ)

Thẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: trăng tròn.000 VND.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: đôi mươi.000 VND
4Phí biến đổi nước ngoài tệThẻ ghi nợ quốc tế: 2% số chi phí giao dịch thanh toán.Thẻ tín dụng quốc tế: 2% số tiền thanh toán giao dịch.
5Phí mlàm việc khóa thẻ10.000 VND/lần
6Phí tạm bợ dứt sử dụng

thẻ tại quầy

Miễn phí
7Phí trả thẻ bởi ATM thu

giữ

aTại ATM của AgribankThẻ nội địa: 10.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 30.000 VND/lần.Thẻ tín dụng quốc tế: 30.000 VND/lần.
bTại ATM của TCTTT

khác

Thẻ nội địa: trăng tròn.000 VND/lần.Thẻ ghi nợ quốc tế: 100.000 VND/lần.Thẻ tín dụng thanh toán quốc tế: 100.000 VND/lần.
Ghi chú:

1. Mức phí quy định chưa bao gồm thuế quý hiếm tăng thêm. Riêng giá thành kiến tạo thẻ tíndụng thế giới, phí tổn xây dừng lại thẻ tín dụng thanh toán quốc tế (liên quan tới sự việc thay đổi hồ nước sơĐK kiến thiết thẻ ban đầu), giá tiền thường xuyên niên thẻ tín dụng thanh toán quốc tế, phí biến hóa hạnnấc tín dụng thẻ, tầm giá lờ đờ trả trong biểu giá thành này là một trong những loại dịch vụ không ở trong đối tượng chịuthuế GTGT.2. Giải mê thích một số từ bỏ viết tắt

TCPHT: Tổ chức gây ra thẻ.TCTTT: Tổ chức tkhô giòn tân oán thẻ.ĐVCNT: Đơn vị đồng ý thẻ.Thẻ quốc tế: Bao tất cả các thành phầm thẻ Quốc tế với thương hiệu Visa/MasterCard/JCB.Thẻ quốc tế qua Napas: Thẻ vì chưng các ngân hàng ở trong những tổ chức triển khai nước ngoàichuyển mạch qua Napas ( Ví dụ: CUP, MEPS, v.v…).TK: Tài khoản.GD: giao hoán.Đăng ký/ Hủy ĐK các dịch vụ bao gồm: Đăng ký/Hủy ĐK các dịch vụ Internet đốivới thẻ ghi nợ trong nước, Đăng ký/Hủy đăng ký/chuyển đổi giới hạn ở mức giao dịch Internet với thẻnước ngoài, Đăng ký/hủy đăng ký hình thức SMS cùng với thẻ tín dụng thế giới.

Với sự tiện nghi với các chiết khấu không ngừng mở rộng, thẻ Agringân hàng sẽ càng ngày phổ biến. Hi vọng những đọc tin chi tiết về những một số loại mức giá thẻ ATM Agribank như chi phí vạc thành thẻ, tổn phí hay niên, chi phí rút tiền, phí đưa khoản…được nhắc trong bài viết trên sẽ giúp đỡ ích bạn vào quá trình áp dụng thẻ.