Print Là Gì

If a book is in print, it is possible lớn buy a new copy of it, và if it is out of print, it is not now possible:

Bạn đang xem: Print là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự ehef-hanoi.org.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


a photographic copy of a painting, or a picture made by pressing paper onlớn a special surface covered in ink, or a single photograph from a film:
lớn put letters or images on paper or another material using a machine, or lớn produce books, magazines, newspapers, etc., in this way:
A print is also a picture made by pressing paper or other material against a special surface covered with ink:
if a book is in print, it is possible to buy a new copy of it, and if it is out of print, it is not now possible:
*

*

*

Xem thêm: Mua Online Trang Điểm Chính Hãng, Giá Tốt, Mua Online Dụng Cụ Trang Điểm Giá Cực Tốt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ehef-hanoi.org English ehef-hanoi.org University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message