THUẾ SUẤT BIÊN LÀ GÌ

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, doanh nghiệp phải đóng 4 loại thuế chính bao gồm:
- Thuế suất trung bình (ATR - average tax rate): là tỷ số giữa tổng số tiền thuế phải trả trên tổng giá trị thu nhập chịu thuế.

Bạn đang xem: Thuế suất biên là gì


- Thuế suất biên (MTR - marginal tax rate): là doanh thu thuế tăng thêm khi giá trị thu nhập chịu thuế tăng thêm một đơn vị.
• Là yếu tố quan trọng nhất của một loại thuế. Thuế suất cho biết mục đích, ý nghĩa tác động của loại thuế như thế nào.
- Thuế suất cố định:
được ấn định bằng số tuyệt đối trên cơ sở thuế (ấn định 1 số thu bằng tiền trên 1 đơn vị tính thuế như trọng lượng, khối lượng, diện tích, đơn vị sản phẩm...).

Xem thêm:


- Thuế lũy tiến: là loại thuế mà thuế trung bình (ATR) tăng lên khi giá trị cơ sở tính thuế tăng lên. Vậy thuế suất biên lớn hơn thuế suất trung bình (MTR > ATR). Thông thường, một biểu thuế lũy tiến thường bao gồm nhiều thuế suất biên khác nhau, mỗi thuế suất được áp dụng cho các mức thu nhập nằm trong một giới hạn nhất định mà người ta gọi là “khoang thuế”.- Thuế lũy thoái: thuế trung bình (ATR) giảm khi giá trị cơ sở tính thuế tăng lên. Tức là thuế suất biên nhỏ hơn thuế suất trung bình (MTR • Mỹ: Bảo hiểm an sinh xã hội.- Thuế tỷ lệ:
Được ấn định bằng tỷ lệ % trên cơ sở thuế nhưng mức thuế suất không thay đổi khi cơ sở thuế thay đổi.
Ví dụ: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân.
• Nhược điểm: chỉ tạo công bằng theo chiều ngang, trong 1 số trường hợp nhất định còn mang tính chất lũy thoáiKhái niệm về cơ sở thuế và doanh thu thuếCơ sở thuế: Toàn bộ giá trị thu nhập hay tài sản tính bằng tiền nằm trong diện phải nộp thuế.Số thu thuế = ∑i(thuế suất trung bình)I* (Cơ sở thuế)iCác loại thuế ở Việt Nam✴Thuế thu nhập doanh nghiệp✴Thuế thu nhập cá nhân✴Thuế giá trị gia tăng✴Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu✴Thuế tiêu thụ đặc biệt✴Thuế môn bài✴Thuế môi trường✴Thuế tài nguyên✴Thuế chuyển quyền sử dụng đất✴Thuế sử dụng đất nông nghiệp✴Thuế nhà đất
ByNhật Ký Chú Cuộivào lúctháng 6 22, 2019
*

Bài Đăngtháng ba (4)tháng hai (9)tháng một (19)tháng mười hai (16)tháng mười một (18)tháng mười (14)tháng chín (33)tháng tám (28)tháng bảy (19)tháng sáu (22)tháng năm (14)tháng tư (26)tháng ba (25)tháng hai (14)tháng một (12)tháng mười hai (18)tháng mười một (23)tháng mười (27)tháng chín (25)tháng tám (24)tháng bảy (26)tháng sáu (35)tháng năm (27)tháng tư (18)tháng ba (14)tháng hai (17)tháng một (31)tháng mười hai (32)tháng mười một (44)tháng mười (28)tháng chín (34)tháng tám (34)tháng bảy (27)tháng sáu (24)tháng năm (40)tháng tư (40)tháng ba (31)tháng hai (14)tháng một (18)tháng mười hai (18)tháng mười một (22)tháng mười (28)tháng chín (28)tháng tám (28)tháng bảy (31)tháng sáu (33)tháng năm (29)tháng tư (24)tháng ba (22)tháng hai (28)tháng một (17)tháng mười hai (22)tháng mười một (19)tháng mười (15)tháng chín (25)tháng tám (20)tháng bảy (14)tháng sáu (17)tháng năm (9)tháng tư (13)tháng ba (9)tháng hai (3)tháng một (11)tháng mười hai (4)tháng mười (7)tháng chín (7)tháng tám (7)tháng bảy (8)tháng sáu (3)tháng năm (6)tháng hai (1)tháng một (7)tháng mười hai (9)