Ước Lượng Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ước lượng là gì

*
*
*

ước lượng
*

- đgt. Đoán định con số một cách toàn bộ ko dựa trên sự tính toán ví dụ chủ yếu xác: ước lượng của bạn mang đến xem theo công dụng ước lượng ban sơ ước lượng vậy mà lại đúng chuẩn.


*

Xem thêm: Vòng Tay Huyết Áp Toma Nhật Bản Điều Hòa Huyết Áp, Vòng Tay Điều Hòa Huyết Áp Toma Nhật Bản

*

*

ước lượng

ước lượng verb
to estimate, lớn measurecostingestimateđộ sai tiêu chuẩn chỉnh của ước lượng: standard error of estimatesự ước lượng: estimatekhoảng chừng bất biến: invariant estimateước tính gật đầu được: admissible estimatekhoảng chừng đầy đủ: overall estimateước lượng hợp lí rất đại: maximum likelihood estimateước chừng hồi quy: regression estimatekhoảng chừng không chệch: unbiased estimateước tính minimac: minimax estimateước lượng minimax: minimax estimateước lượng số điểm Zêro: estimate for the number of zeroskhoảng chừng trên: upper estimateước chừng vững: consistent estimateestimationđộ không đúng về ước lượng: error of estimationsự ước lượng: estimationsự ước tính điểm: point estimationsự ước tính đồng thời: simultaneous estimationsự khoảng chừng hữu hiệu: efficiency estimationsự ước chừng khoảng: interval estimationsự ước tính liên tiếp: sequential estimationsự khoảng chừng lũ: flood estimationước chừng bởi lý thuyết: theoretical estimationước lượng bằng mắt: eye estimationkhoảng chừng hiệu dụng: efficiency estimationestimatorcỗ ước lượng: estimatorhàm ước lượng: estimatortính vững của một ước lượng: consistency of an estimatorkhoảng chừng bậc: quadratic estimatorước chừng bậc hai: quadratic estimatorước lượng bình phương thơm nhỏ bé nhất: least square estimatorước lượng chệch: biased estimatorước tính bao gồm quy: regular estimatorước lượng hiệu quả: efficient estimatorước lượng hữu hiệu: efficient estimatorkhoảng chừng hữu ích nhất: most efficient estimatorkhoảng chừng không chệch: unbiased estimatorước lượng không chêch lệch: unbiased estimatorước tính ko chủ yếu quy: non-regular estimatorkhoảng chừng không vững: inconsistent estimatorước tính tốt nhất: best estimatorước tính tuyến tính: linear estimatorkhoảng chừng tuyệt đối hoàn hảo ko chệch: absolutely unbiased estimatorước lượng tỷ số: ratio estimatorước lượng vững: consistent estimatorevaluateevaluationsự ước lượng: evaluationsự ước chừng bởi số: numerical evaluationsự ước chừng giả định: what-if evaluationsự khoảng chừng xấp xỉ: approximate evaluationkhoảng chừng chuyển tiếp công thức: transition formula evaluationước chừng mức tổn định hao: loss evaluationratesizevaluationđược ước lượngestimatedtài liệu ước lượngestimated dataquý giá ước lượngestimated valuelượng chất độ ẩm ước lượngestimated moisture contenthệ số nén ước lượngestimated compression ratiokhông ước lượng đượcinestimablesự ước tính tải trọngload estimatingthời hạn trôi qua ước lượngestimated elapsed timethời gian trung bình ước lượng giữa nhị lần sự cốEstimated Mean Time Between Failure (EMTBF)trị số ước lượngestimated valuetrọng thiết lập bình thường ước lượngestimated normal payloadcomputationestimatebản knhị giá ước lượng: rough estimatebản khai giá bán ước lượng: preliminary estimatekhông đúng số tiêu chuẩn chỉnh của ước lượng: standard error of estimatesự ước lượng: estimatesự khoảng chừng bằng mắt: ocular estimatesự khoảng chừng chắc: hard estimatesự ước lượng vững chắc chắn: hard estimatesự khoảng chừng số thu hoạch (của một vụ): crop estimatesự ước lượng thận trọng: safe estimateước lượng giá bán bán: sale estimateước lượng khoảng: interval estimateestimationkỹ thuât ước lượng: technique of estimationcách thức ước lượng: method of estimationsự ước lượng: estimationsự ước chừng giá thành tổn: estimation of costsước chừng điểm: point estimationestimatorphương pháp ước lượng: estimatornhững thống kê ước lượng: estimatorthống kê lại ước lượng: consistent estimatornhững thống kê ước lượng đủ: unbiased estimatornhững thống kê khoảng chừng đủ: sufficient estimatorthống kê lại khoảng chừng hiệu quả: sufficient estimatornhững thống kê khoảng chừng vững: consistent estimatorthống quả ước lượng hiệu quả: efficient estimatorevaluationsự ước lượng: evaluationsự khoảng chừng ngân sách: budgetary evaluationputban knhị giá ước lượngpreliminary investigationnăng suất ước lượngcrude productivityphương thức ước lượngapproximate methodphương thơm trình ước lượngestimating equationsự Review, định giá, ước lượng lạirevaluationkhoảng chừng (nấc tổn định thất)assessmentkhoảng chừng điểmestimated tare