Well rounded là gì

Kết vừa lòng WELL cùng với quá khứ đọng phân từ là 1 trong trong những cách thành lập tính từ bỏ rất là dễ dàng ghi nhớ còn chỉ có khoảng trung bình 18 các thôi phải cực kì dễ dàng lưu giữ.

Wellknown (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people– danh tiếng

Example: a well-known local artist

( 1 nghệ sỹ địa phương danh tiếng.

Bạn đang xem: Well rounded là gì

Đang xem: Well rounded là gì

)

Welleducated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education– gia giáo (được dạy dỗ tốt)

Example: well-educated và highly motivated workers

( những người dân người công nhân có học vấn và có đụng lực cao)

Wellpreserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ – ( especiallyof something old) keptin good condition– được bảo tồn/giữ gìn giỏi.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbourwell-preservedbuildings.

( Đó là một thị trấn xinh đẹp với một bến cảng đẹp như tnhãi con vẽ và các tòa nhà được bảo đảm tốt)

Well-regarded (a): used lớn describe someone or something about which peoplehave sầu a good opinion- được Review cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Wellinformed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general– hiểu rõ, thạo tin

Example: He was well-informed& shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông tin rất đầy đủ và khôn ngoan, với sự phán xét tốt, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ People, especially children, who are well broughtup are politevà actin a quietand pleasantway, mister-bản đồ.comause they have been taughtthis behaviorat home– được nuôi dưỡng xuất sắc

Example: Despite the family”s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp các vấn đề của gia đình, đàn tphải chăng hồ hết được nuôi dưỡng giỏi.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là một fan bọn ông trẻ được nuôi dưỡng siêu tốt).

Welladvised (a) /ˌwel ədˈvaɪzd/ : showing good judgment– đúng đắn (người), cảnh giác (vào hành động)

Example: You would be well- advisedto buy ticketsinadvanced

( chúng ta được khuyên nên chọn mua vé trước.

Xem thêm: Vài Điều Về Gnrh Là Gì - Vài Điều Về Gnrh, Lh, Fsh

)

Wellbalanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ – contaninga mixtureof ideas, people, etc. with each one being represented equallyor fairly– cân bằng xuất sắc

Example: a well-balancedarticle

( 1 nội dung bài viết cân bằng)

Welldressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractivevà stylish clothes– ăn diện rất đẹp, thời thượng. Wellmannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasantvà politeway – 1 bạn đối xử lịch sự

Example: The other visitorswere too well- manneredlớn complain.

Wellbehaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ – behavingin a way that is acceptedas correct– ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa tthấp ngoan ngoãn)

Well adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonable& has good judgmentand their behaviour is not difficultor strange– mô tả 1 người có phán đoán tốt, điều chỉnh tốt trong đa số trường hợp với hành động của nó không thật khó khăn hoặc lạ lẫm.

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 fan đàn ông điềm tĩnh, kiểm soát và điều chỉnh tốt.)

Well attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ – If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự khiếu nại được tham gia xuất sắc, không ít người dân có mặt sống đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( Thông tin được đưa ra tại một cuộc họp báo phi lý được tổ chức ngày hôm qua có rất nhiều bạn tham gia.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- kể đến 1 người/ thiết bị gì đấy có khá nhiều phát minh, kinh nghiệm, chuyển động, hơi là toàn vẹn

Example: She describesherself as a “well-roundedindividual” who workshard but has a varied social life.

( Cô tự thể hiện mình là một “cá nhân toàn diện”, những người dân thao tác làm việc chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy and caredfor – Gọn gàng, thật sạch sẽ.

Example: He was astonished to lớn find nice streetswell-kepthouses.

( Anh ngc nhiên Lúc tìm thấy những con phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Wellappointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ having a good supplyof comfortableor necessary furniture và attractive decorations– không thiếu thốn tiên tiến

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms and bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng phổ biến rng rãi, vừa đủ tiện nghi.)

Wellargued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effective& intelligentway – được lập luận xuất sắc.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

(Cô vẫn trình bày một trường hợp được lập luận tốt nhằm cnóng hút thuốc lá ở những nơi công cộng).

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ – coming from a family that has a high social position– mang lại từ một mái ấm gia đình tất cả tầng lớp/vị thế cao trong xóm hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 người thiếu phụ Anh tphải chăng, tất cả vị thế cao vào thôn hội)

Like và Follow fanpage mister-bản đồ.com English Centre nhằm update thêm những từ vựng cùng Sample mẫu HOT tuyệt nhất vào IELTS!

Tmê man gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING trên ehef-hanoi.orgs.com : https://bitly.vn/1vby nhằm update những bài học kinh nghiệm cũng tương tự đề thi IELTS tiên tiến nhất trường đoản cú xã hội các bạn học viên của ehef-hanoi.orgs.com.